• GT – W001Xem nhanh
  • GT – W001Xem nhanh
  • GT – W001

  • THÔNG SỐ KỸ THUẬT Kích thước: 190x190x65 mm Trọng lượng: 2.4 - 3.2kg/ viên Diện tích: 25 viên/ m2 Độ sâu rãnh: 7mm Đóng thùng: 5 viên/thùng Độ hút nước: 10.7% Cường độ nén: 12.9 mpa
  • Liên hệ
 • GT – W002Xem nhanh
  • GT – W002Xem nhanh
  • GT – W002

  • THÔNG SỐ KỸ THUẬT Kích thước: 190x190x65 mm Trọng lượng: 2.4 - 3.2kg/ viên Diện tích: 25 viên/ m2 Độ sâu rãnh: 7mm Đóng thùng: 5 viên/thùng Độ hút nước: 10.7% Cường độ nén: 12.9 mpa
  • Liên hệ
 • GT – W003Xem nhanh
  • GT – W003Xem nhanh
  • GT – W003

  • THÔNG SỐ KỸ THUẬT Kích thước: 190x190x65 mm Trọng lượng: 2.4 - 3.2kg/ viên Diện tích: 25 viên/ m2 Độ sâu rãnh: 7mm Đóng thùng: 5 viên/thùng Độ hút nước: 10.7% Cường độ nén: 12.9 mpa
  • Liên hệ
 • GT – W004Xem nhanh
  • GT – W004Xem nhanh
  • GT – W004

  • THÔNG SỐ KỸ THUẬT Kích thước: 190x190x65 mm Trọng lượng: 2.4 - 3.2kg/ viên Diện tích: 25 viên/ m2 Độ sâu rãnh: 7mm Đóng thùng: 5 viên/thùng Độ hút nước: 10.7% Cường độ nén: 12.9 mpa
  • Liên hệ
 • GT – W005Xem nhanh
  • GT – W005Xem nhanh
  • GT – W005

  • THÔNG SỐ KỸ THUẬT Kích thước: 190x190x65 mm Trọng lượng: 2.4 - 3.2kg/ viên Diện tích: 25 viên/ m2 Độ sâu rãnh: 7mm Đóng thùng: 5 viên/thùng Độ hút nước: 10.7% Cường độ nén: 12.9 mpa
  • Liên hệ
 • GT – W006Xem nhanh
  • GT – W006Xem nhanh
  • GT – W006

  • THÔNG SỐ KỸ THUẬT Kích thước: 190x190x65 mm Trọng lượng: 2.4 - 3.2kg/ viên Diện tích: 25 viên/ m2 Độ sâu rãnh: 7mm Đóng thùng: 5 viên/thùng Độ hút nước: 10.7% Cường độ nén: 12.9 mpa
  • Liên hệ
 • GT – W007Xem nhanh
  • GT – W007Xem nhanh
  • GT – W007

  • THÔNG SỐ KỸ THUẬT Kích thước: 190x190x65 mm Trọng lượng: 2.4 - 3.2kg/ viên Diện tích: 25 viên/ m2 Độ sâu rãnh: 7mm Đóng thùng: 5 viên/thùng Độ hút nước: 10.7% Cường độ nén: 12.9 mpa
  • Liên hệ
 • GT – W008Xem nhanh
  • GT – W008Xem nhanh
  • GT – W008

  • THÔNG SỐ KỸ THUẬT Kích thước: 190x190x65 mm Trọng lượng: 2.4 - 3.2kg/ viên Diện tích: 25 viên/ m2 Độ sâu rãnh: 7mm Đóng thùng: 5 viên/thùng Độ hút nước: 10.7% Cường độ nén: 12.9 mpa
  • Liên hệ
 • GT – W009Xem nhanh
  • GT – W009Xem nhanh
  • GT – W009

  • THÔNG SỐ KỸ THUẬT Kích thước: 190x190x65 mm Trọng lượng: 2.4 - 3.2kg/ viên Diện tích: 25 viên/ m2 Độ sâu rãnh: 7mm Đóng thùng: 5 viên/thùng Độ hút nước: 10.7% Cường độ nén: 12.9 mpa
  • Liên hệ
 • GT – W010Xem nhanh
  • GT – W010Xem nhanh
  • GT – W010

  • THÔNG SỐ KỸ THUẬT Kích thước: 190x190x65 mm Trọng lượng: 2.4 - 3.2kg/ viên Diện tích: 25 viên/ m2 Độ sâu rãnh: 7mm Đóng thùng: 5 viên/thùng Độ hút nước: 10.7% Cường độ nén: 12.9 mpa
  • Liên hệ
 • GT – W011Xem nhanh
  • GT – W011Xem nhanh
  • GT – W011

  • THÔNG SỐ KỸ THUẬT Kích thước: 190x190x65 mm Trọng lượng: 2.4 - 3.2kg/ viên Diện tích: 25 viên/ m2 Độ sâu rãnh: 7mm Đóng thùng: 5 viên/thùng Độ hút nước: 10.7% Cường độ nén: 12.9 mpa
  • Liên hệ
 • GT – W012Xem nhanh
  • GT – W012Xem nhanh
  • GT – W012

  • THÔNG SỐ KỸ THUẬT Kích thước: 190x190x65 mm Trọng lượng: 2.4 - 3.2kg/ viên Diện tích: 25 viên/ m2 Độ sâu rãnh: 7mm Đóng thùng: 5 viên/thùng Độ hút nước: 10.7% Cường độ nén: 12.9 mpa
  • Liên hệ