Nhà hàng “gạch thông gió” độc đáo

Nhà hàng “gạch thông gió” độc đáo

Gạch thông gió vừa là trần, vừa là tường Vách ngăn cũng làm tư những ô gạch thông gió, kết hợp hài hòa với hệ trần

Trả lời